ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

 

Λ.Ω.Ε.------- ΚΟΡΙΝΘΟΣ                      14 χλμ

>>>>>          ΑΘΗΝΑ                            85  χλμ

>>>>>          ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ               130  χλμ

>>>>>          ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     85  χλμ

>>>>>          ΠΑΤΡΑ                            131  χλμ

>>>>>          ΙΣΘΜΟΣ                              9  χλμ

>>>>>          ΙΣΘΜΙΑ                               7  χλμ

>>>>>          ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ       21  χλμ

>>>>>          ΛΟΥΤΡΑΚΙ                       17  χλμ

>>>>>          ΚΕΓΧΡΙΕΣ                           1,5  χλμ

>>>>>          ΟΛΥΜΠΙΑ                      200  χλμ

>>>>>          ΔΕΛΦΟΙ                           250  χλμ

>>>>>          ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ                     60  χλμ

>>>>>          ΝΑΥΠΛΙΟ                         75  χλμ

>>>>>          ΑΡΓΟΣ                               70  χλμ

>>>>>          ΜΥΚΗΝΕΣ                        45  χλμ

>>>>>          ΤΙΡΥΝΘΑ                          55  χλμ